Dutch English

MENU

Dutch NL English EN

Biologische Tandarts Amsterdam

Tandartspraktijk René is een biologisch georiënteerde praktijk

Bij tandartspraktijk René houden we ons bezig met de gangbare tandheelkunde, zoals vullingen kronen etc. Wat ons onderscheidt van de reguliere tandarts is dat wij veiligere materialen en veiligere behandelingen uitvoeren, waar het hele lichaam profijt van heeft. Zo zijn er een aantal tandheelkundige behandelingen die als normaal beschouwd worden, maar die erg schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan amalgaamvullingen, die veel kwik bevatten. Helaas zijn ook de meest gebruikte verdovingsvloeistoffen gevaarlijk voor de gezondheid, evenals fluoride. Daarin onderscheidt de biologische tandarts zich.

Biologische Tandheelkunde Amsterdam Osdorp

Gratis parkeren

Als u met de auto komt hoeft u meestal niet lang te zoeken voor een gratis parkeerplaats.

Zaterdag geopend

Ja, ook op zaterdag kunt u bij ons terecht. Wanneer u doordeweeks geen tijd kunt maken zien we u graag op zaterdag. Maak gerust een afspraak.

Ervaren team

Ons team heeft ruime ervaring en is goed op elkaar ingespeeld, wij spreken meerdere talen en iedereen is welkom in onze praktijk.

Illustratie tandartspraktijk Rene

Wat betekent biologische tandarts?

De biologisch werkende tandarts doet naast de standaard tandheelkundige behandelingen ook aanvullende behandelingen. Dit wordt gedaan door te werken met aanvullende technieken, die verkregen zijn door extra nascholingen te volgen op het gebied van biologische tandheelkunde. Deze technieken zijn bedoeld om snellere genezing, minder napijn en minder complicaties te realiseren.

Een biologische tandarts gebruikt materialen en technieken, die veiliger en vriendelijker voor het lichaam zijn. Er wordt dus echt gekeken naar de effecten op de gezondheid van het hele lichaam. De biologische tandarts werkt dus met een natuurlijke benadering, waarbij veel minder chemicaliën worden gebruikt. Zo worden er technieken of middelen gebruikt die veiliger en gezonder zijn bij onze patiënten.

Inschrijven

Bent u overtuigd en wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt? U bent van harte welkom bij Tandartspraktijk René in Amsterdam Osdorp. Uiteraard zijn ook uw gezinsleden welkom in onze praktijk.

Wij zullen er alles aan doen om u steeds weer met een glimlach naar huis te sturen.

Biologische Tandheelkunde Amsterdam Osdorp

Vragen aan de biologische tandarts

Een biologische tandarts houdt rekening met de effecten die bepaalde materialen en technieken hebben op de gezondheid van patiënten. Er wordt bewust gebruik gemaakt van materialen en technieken die veiliger en vriendelijker voor het lichaam zijn, met als gevolg een snellere genezing, minder napijn en minder complicaties.

Een biologische tandarts onderscheidt zich van een gewone tandarts door, voor zover de behandeling dat mogelijk maakt, gebruik te maken van alternatieve producten en behandelmethoden, die de gezondheid van patiënten ten goede komen. Helaas maken veel gewone tandartsen nog steeds gebruik van materialen en technieken die een
aangetoond negatief effect hebben op de gezondheid van patiënten. Denk hierbij aan fluoride. Het is wetenschappelijk bewezen dat fluoride een giftige substantie is die zich in het lichaam opstapelt. Hier maakt een biologische tandarts dan ook geen gebruik van.

Een biologische tandarts gebruikt minder chemicaliën en medicijnen dan een gewone tandarts. Hiermee draagt een biologische tandarts bij aan het voorkomen van vervuiling van onze waterleiding en het milieu. Zo wordt amalgaam dat is verwijderd door de tandarts, veilig uitgefilterd en zorgvuldig verzameld in containers die door overheidsinstanties zijn goedgekeurd. Dit wordt vervolgens door een gerenommeerd milieubedrijf op een veilige manier verwerkt.

Tandarts René heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van amalgaam en is tot de conclusie gekomen dat het niet veilig is. Amalgaam bestaat namelijk voor ongeveer 50% uit kwik. Kwik is een metaal dat op kamertemperatuur al verdampt. Dit betekent dat amalgaamvullingen constant een hele kleine hoeveelheid kwikdamp afgeven. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hete drank drinkt, komt er een nog grotere hoeveelheid kwikdamp vrij. Kwikdamp is enorm giftig en heeft een bewezen negatieve impact op het zenuwstelsel en andere organen. Bij Tandartspraktijk René wordt er dan ook geen gebruik gemaakt van amalgaamvullingen. Wij zijn zelfs gespecialiseerd in het veilig verwijderen en vervangen hiervan.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat fluoride een giftige substantie is die zich in het lichaam opstapelt. Om deze reden wordt hier bij Tandartspraktijk René geen gebruik van gemaakt. Wij zijn van mening dat de voordelen niet opwegen tegen de risico’s die het gebruik hiervan met zich meebrengt.

Logo Tandartspraktijk René
Dutch NL English EN