INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Hieronder treft u informatie die interessant voor u kan zijn.

Eerste bezoek

U kunt het aanmeldingsformulier op deze website invullen of op de praktijk als u komt voor uw eerste afspraak. Kom alstublieft 15 minuten voor uw afspraak zodat we uw inschrijving aan de receptie kunnen afronden.

Neem alstublieft mee:

1. Identiteitskaart met een foto; paspoort, rijbewijs of een andere ID.
2. Uw zorgverzekeringspasje.
3. Een recent bankafschrift of ander document dat uw adres toont.

Het is nodig dat u een gezondheidsvragenlijst invult, zodat de tandarts u de juiste zorg kan bieden. Zorg er alstublieft voor dat u deze zorgvuldig invult. De tandarts of hygiënist zal een grondige controle doen en dit houdt wellicht ook het nemen van röntgenfoto’s in. Als het nodig is ontvangt u gebitsreiniging en/of instructie alsook een plan voor uw gebit en mond om te zorgen voor een betere mondgezondheid.

Betaling en tarieven

Onze prijzen zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, (NZA). Alle tandartsen in Nederland brengen deze tarieven in rekening.

Uw rekening wordt naar u gestuurd door Fa-Med of in sommige gevallen door uw verzekeraar.

Als u een verzekering voor de tandarts heeft, dan wordt uw rekening (in de meeste gevallen) eerst naar de verzekeraar gestuurd. Daarna stuurt Fa-Med een rekening naar u met het deel dat niet door uw verzekeraar gedekt wordt! Er wordt van u verwacht dat u uw rekening binnen 30 dagen aan Fa-Med betaald.

Animatie voor nota ontvangers

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met Fa-med op het nummer 0900-0885 of u kunt inloggen op hun website http://www.famed.nl. U kunt op hun website de meeste situaties afhandelen.

*Let op; er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen moet u direct contant of per Pin betalen. (En het is altijd mogelijk om direct af te rekenen als u dat wilt.)
1. Inkoop van alle vitamines, tandpasta’s, etc.
2. Rekeningen waarbij hoge techniekkosten gemaakt moeten worden.
3. Rekeningen van bezoekers uit het buitenland en iedereen die niet wettelijk ingezetene is van Nederland.

Verzekeringsdekking

Er zijn veel verschillende polissen en soorten dekkingen, dus wij weten niet in alle gevallen waarvoor u verzekerd bent. We zijn wel bekend met de dekking van de meest voorkomende polissen.

Wij adviseren u om uzelf goed te laten informeren over uw verzekeringsdekking en zo vervelende verrassingen te voorkomen. Als u vragen heeft over uw verzekering kunnen we u helpen.

Kinderen onder de 18 jaar ontvangen dekking voor de tandarts in de basisverzekering. Als een kind onder de 18 niet verzekerd is dan is de ouder of voogd verantwoordelijk voor het betalen van de rekening.

Let op: Als u denkt dat uw rekening niet klopt of als u er een vraag over heeft, dan moet u dit binnen 10 dagen kenbaar maken. Anders wordt er van u verwacht dat u de rekening gewoon betaalt. U zou Fa-Med hierover ook moeten inlichten.

Onze klantenservice medewerkster Bea Vreeburg en Anca Lacroix zullen u helpen met deze vragen.

Stuur en e-mail naar debiteuren@tandartspraktijk-rene.nl

Uw afspraak verplaatsen

Als u uw afspraak niet kunt nakomen dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stelt. U kunt ons tijdens kantooruren hierover bellen.

Als u uw afspraak in minder dan 24 uur vooraf afzegt of niet komt opdagen dan ontvangt u waarschijnlijk een rekening.

We doen ons best om u een paar dagen van de voren aan uw afspraak te herinneren per SMS, e-mail of een telefoontje. U bent echter verantwoordelijk voor het verschijnen op uw afspraak, ongeacht of u een herinnering heeft ontvangen. Zorg er dus voor dat u uw afspraak in uw agenda zet.

Noodgevallen

Tijdens behandeluren proberen we onze patiënten met een noodgeval of met pijn zo snel mogelijk te helpen. We doen ons best om u dezelfde dag te ontvangen. Het is het beste om zo vroeg mogelijk te bellen, zodat we een afspraak voor u kunnen regelen.

Na 5 uur of tijdens het weekend kunt u bellen met het
Tandarts Bemiddeling Bureau 0900-8212230. Of u kunt bellen met de Mondzorg-Poli van het Slotervaart Ziekenhuis, Tel: 020 5124113

Klachten

Tandarts Praktijk René is aangesloten bij de Klachten Commissie Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).
Als u een klacht heeft over uw behandeling of een van onze tandartsen of behandelaars dan vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen uw klacht serieus en er zijn twee mensen in onze praktijk die u graag helpen met uw vraag of klacht. Met vragen en klachten over uw rekening kunt u terecht bij mevrouw Jos Koster, met andere klachten bij mevrouw Gwen van der Bijl. Wij vragen u uw klacht schriftelijk in te dienen per e-mail of per post. Dan kunnen wij uw gegevens bekijken en overleggen met de behandelaar en ook met onze kwaliteitsmanager Tandarts Van der Bijl. Wij sturen u een antwoord of bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Onze e-mail adres voor klachten is klantenservice@tandartspraktijk-rene.nl