Amalgaam (“zilveren”) vullingen vervangen of niet?

In onze praktijk plaatsen we geen amalgaam- of zilvervullingen. Sterker nog, we zijn gespecialiseerd in het op een veilige manier verwijderen van amalgaam.

Wat zijn amalgaamvullingen? Het zijn zilverkleurige vullingen, bestaande uit een mix van ongeveer 50% kwik, 22 – 32% zilver, 14% tin en soms 8% koper. Deze mix wordt amalgaam genoemd.

Wat is kwik?

dreamstime_mercury_22483033Kwik is een metaal dat uit zilverkleurige vloeistof bestaat. Kwik verdampt al op kamertemperatuur en geeft dan een zéér giftige damp af. Kwik is in alle vormen giftig. Als er, in het verleden, een kwikthermometer in een ziekenhuis kapot ging, dan werd de hele afdeling afgesloten, totdat de ruimte behandeld was door een speciaal schoonmaakteam.

Waarom bestaande amalgaamvullingen vervangen?

Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat amalgaam veilig is, maar tandarts René heeft jarenlang de veiligheid van amalgaam onderzocht en kwam tot de conclusie dat het niet veilig is. Amalgaamvullingen geven constant een hele kleine hoeveelheid kwikdamp af, maar iedere keer dat iemand bijvoorbeeld een hete drank drinkt, komen er veel grotere hoeveelheden kwikdamp vrij en deze damp kan door de persoon worden ingeademd.

Kwik is zeer giftig en kan een negatief effect hebben op het zenuwstelsel en andere organen. Het is één van de meest giftige zware metalen.

Deze video laat zien hoe kwik uit een oude amalgaamvulling verdampt na het wrijven met een vlakgom.

Sommige mensen zijn erg gevoelig voor zware metalen in hun lichaam en krijgen hiervan allerlei problemen, bijvoorbeeld hoofdpijn. Als u denkt dat dit bij u het geval is dan is het raadzaam een deskundige te zoeken die kan vaststellen of zware metalen de oorzaak van uw problemen zouden kunnen zijn. U kunt bij het gehele proces begeleid worden en dan bijvoorbeeld voedingsupplementen geadviseerd krijgen om uw lichaam te ontgiften na de amalgaamverwijdering. Sommige van onze patiënten hebben een opvallende verlichting van hun problemen ervaren na amalgaamverwijdering.

Hier is een video daarover.

Zou je amalgaamvullingen moeten vervangen als je gezond bent?

Volgens onze opinie is dit het overwegen waard, omdat het kwik dat uit deze vullingen vrijkomt zich langzaam in het lichaam opstapelt. Dit kan uiteindelijk een negatief effect hebben. Er is hierover door vooraanstaande wetenschappers genoeg bewijs geleverd, zoals professor Boyd Hayley en Murray Vimy die het potentiële gevaar van deze vullingen aangetoond hebben. (Zie voor meer informatie de links hieronder).

Door temperatuursveranderingen in de mond krimpen amalgaamvullingen en zetten zij op een andere manier uit dan het eigen weefsel van uw kiezen en dit kan resulteren in het scheuren of breken van de kies. Daardoor is soms een kroon nodig, omdat de kies dan niet meer met een normale vulling te repareren is.

Amalgaamvullingen zijn ook erg onaantrekkelijk.

b-and-a-fillings

Slecht voor de omgeving

Voor het milieu zijn amalgaamvullingen een gevaar, aangezien er kwikdamp in de atmosfeer terechtkomt tijdens de crematie van het lichaam. De hoeveelheid kwik in de atmosfeer is door crematies op sommige plaatsen veel hoger dan op andere plaatsen. Kwik blijft lang in het milieu en wordt niet afgebroken.

In onze praktijk filteren we alle amalgaamrestanten uit ons afwateringssysteem en deze worden verzameld in een afgesloten container en vervolgens opgehaald door de milieudienst voor een veilige verwerking.

Wat gebruiken we in plaats van tandheelkundige amalgaam?

We gebruiken porseleinen inlays of composiet vulmateriaal. Composiet is een tandkleurig mengsel van plastic en kwartsglas dat gebruikt wordt om gaatjes in tanden en kiezen te repareren. Composiet wordt ook gebruikt voor cosmetische verbetering van de mond door de kleur van de tanden aan te passen of door misvormde tanden te herstellen.

Zijn composietvullingen veilig en duurzaam?

Ja, qua duurzaamheid doen ze, mits goed aangelegd, meestal niet onder voor het ouderwetse amalgaam. Ze kunnen vaak wel 10 jaar of langer mee.

Voor wat betreft veiligheid controleren wij de composietvullingen welke op de markt komen regelmatig. Wij kijken ernaar welk composiet het meest verantwoord lijkt om in een menselijk lichaam aangebracht te kunnen worden. Onder anderen screenen wij op de hoeveelheid BPA.

Veilige amalgaamverwijdering

amalgaam-verwijderenWe passen protocollen toe voor veilige amalgaamverwijdering; we gebruiken een systeem dat Clean-up® heet, met een speciaal kapje dat om de kies past en zo’n 95% van de bij het uitboren vrijkomende kwikdamp afzuigt. Wij spoelen overvloedig met water, met het doel u zo min mogelijk tot liefst niets hiervan binnen te laten krijgen. In onze praktijkkamers zelf hebben wij ook maatregelen genomen, om er zo veel mogelijk voor te zorgen, dat u een kwikvrije ruimte betreedt.

“Al jaren denk ik erover na om je een brief te schrijven waarin ik je bedanken kan voor al jouw goede zorgen. Het begon met verschrikkelijke migraineklachten die mogelijk veroorzaakt werden door de amalgaamvullingen die zo overvloedig in mijn gebit zaten gepropt. Ik had ergens gelezen dat amalgaam migraine kan veroorzaken, ik wilde er dus vanaf. Niemand wilde mij geloven dat die rotzooi zoveel schade kan toebrengen, mij toenmalige tandarts vond het onzin. Gelukkig verklaarde jij me niet voor gek en behandelde je me. Met het verdwijnen van de amalgaam verdween ook mijn migraine.
We zijn alweer een aantal jaren verder. De wijze waarop je in het leven staat en met patiënten omgaat heeft ervoor gezorgd dat ik steeds meer vertrouwen in je kreeg. Terecht, want ook een enorme ontsteking heb je volgens de wetten van de natuurgeneeswijze succesvol verholpen. Mijn tandvlees is mede dankzij jouw goede zorg en adviezen in een betere conditie. René ontzettend bedankt! KM

 

Links:

http://iaomt.org/information-gallery/fun-facts/mercury-induced-dementia/